Privacy Policy

Ingressus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ingressus verkoopt uw gegevens niet

Ingressus zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Verwerking persoonsgegevens

Toegang
Om toegang tot X-ref, en het X-ref webportaal, te krijgen wordt het IP-adres(sen) van de eigen organisatie of het e-mailadres van medewerkers gebruikt voor toegang. In het laatste geval zijn deze gegevens te herleiden naar jou als natuurlijk persoon en daarom is de Algemene Verordening Gegegevensbescherming van toepassing. We garanderen dat je persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan toegang tot de applicatie.

Bewaren van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van eindgebruikers worden vastgelegd binnen het beheer systeem van X-ref. Voor het inloggen op het X-ref portaal wordt (optioneel) gebruik gemaakt van een koppeling met de Active Directory van de eigen organisatie. In dit geval wordt gecontroleerd of je als medewerker in dienst bent bij het inloggen bij X-ref.

Korte omschrijving diensten Aard van de verwerking Soort Persoonsgegevens Categorieën van betrokkenen Doeleinden van de verwerking Goedgekeurde subverwerkers Afspraken bewaartermijnen
X-ref licentie en hosting Verwerking medewerker gegevens voor de boeken uitleen en/of toegang tot web portaal Werk emailadres Personeel Uitleen boeken en (optioneel) toegang tot web portaal Intermax Cloudsourcing B.V.   Siyou Internet Solutions B.V. Afhankelijk van wensen bibliotheek. Na opzegging niet meer dan 3 maanden

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Ingressus, dan kun je een e-mail naar onze ServiceDesk sturen. Onze ServiceDesk helpt je verder als je informatie nodig heeft over je gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.