Kennisplein Hoge Raad

Begin 2016 betrekt de Hoge Raad der Nederlanden een nieuw gebouw aan het Malieveld in Den Haag. De bibliotheek van de Hoge Raad grijpt deze verhuizing aan om een aantal nieuwe initiatieven vorm te geven. Een belangrijke onderdeel hierbij is de ontwikkeling van een Kennisplein voor de medewerkers. Ingressus is betrokken bij de ontwikkeling en levert hierbij kennis en software.
 
De Hoge Raad is het hoogste Nederlandse rechtscollege op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De bibliotheek ondersteunt de organisatie op deze terreinen met haar informatiedienstverlening. In toenemende mate faciliteert de bibliotheek ook het interne kennismanagement van de organisatie. Via het nieuwe Kennisplein krijgen medewerkers toegang tot de beschikbare collecties en additionele dienstverlening van de bibliotheek. De bibliotheek geeft hiermee vorm aan de toenemende digitalisering van haar dienstverlening.
 
Het Kennisplein wordt gebouwd met behulp van de nieuwe X-ref versie 5 software. Door het responsive design van deze versie is het Kennisplein ook goed benaderbaar via smartphones en tablets. Ook zal de bibliotheek gebruik gaan maken van attendering  met gekoppelde authenticatie. Op deze wijze zijn de informatiebronnen voor medewerkers te allen tijde toegankelijk, ook als men buiten het gebouw werkzaam is. 
 
In dit innovatieve project komen veel zaken samen en worden grenzen verlegd. Beide partijen maken gebruik van elkaars kennis om deze ontwikkelingen succesvol vorm te geven.