Documentatie

Hieronder vindt u de handleidingen om X-ref te installeren en beheren.

1. Installatiehandleiding

2. Systeembeheer

3. Functioneel gebruik

4. Systeemeisen

5. Handleiding Versie 5 web

6. Handleiding X-ref beheer via het web

Release notes

Versie 5.16

 • De mogelijkheid om voor een specifieke groep beheerders helpteksten toe te voegen bij het opslaan is toegevoegd. In de catalogus bij ‘veldomschrijving’ kun je met behulp van de <save></save> tags de te tonen teksten per veld toevoegen. Deze tekst wordt vervolgens getoond bij het opslaan van het record

Versie 5.15

 • Twee nieuwe systeemvelden zijn toegevoegd namelijk CRETIME en MODTIME. Deze velden tonen de datum + tijd wanneer een document aangemaakt of aangepast is. Voorheen was dit alleen datum.
 • Nieuwe rapportages voor de leenmodule.
 • Hyperlinks openen nu vanuit de X-ref cliënt altijd met je eigen standaard ingestelde browser.

Versie 5.14

 • Optie toegevoegd om coördinaten te ondersteunen. Bij het aanmaken van een coördinaten veld geef je aan dat het coördinaten betreft.
 • Aanpassing aan het rechtenmodel. De optie “limited editing” is toegevoegd. Iemand met deze rechten mag exemplaren aanpassen, verwijderen en aanmaken en bibliografische gegevens aanpassen. Per veld kan in de weergave aangegeven worden dat het veld aanpasbaar is. Velden die niet aangepast mogen worden, worden niet getoond.
 • Sorteeroptie toegevoegd zodat je zelf kunt bepalen hoe exemplaren gesorteerd worden
 • Zoeken op exemplaar plaats en shelfmark via het zoekformulier op het portaal toegevoegd
 • Index zoeken pagina toegevoegd aan het portaal
 • Nieuw aanmaningen sjabloon toegevoegd aan de leenmodule op het portaal. Middels dit sjabloon worden de aanmaningen nu bijgehouden en opgeteld.
 • Optie toegevoegd om Azure blob storage te gebruiken voor de opslag van bestanden in combinatie met X-ref
 • Optie toegevoegd om globale wijzigingen via het web uit te kunnen voeren
 • Nieuw soort tabel toegevoegd aan de X-ref cliënt bedoeld voor lange lijsten. Met de nieuwe tabel optie kun je direct zoeken naar een waarde en krijg je alle combinaties waarin deze waarde voorkomt te zien
 • Afdeling is nu muteerbaar via het gebruikersbeheer via het web
 • Je kunt nu direct een lener muteren vanuit de web leenmodule
 • Bugfix voor sorteren in de korte presentatie. In bepaalde scenario’s werd het verkeerde record getoond nadat je gezocht, gesorteerd en vervolgens het record ging bewerken

Versie 5.13

 • Mogelijkheid toegevoegd om een leenstatus te koppelen aan een exemplaarstatus. Ook is het mogelijk om titels niet uitleenbaar te maken op deze manier
 • Vrij zoeken veld toegevoegd wanneer je zoekt binnen de catalogus via de leenmodule op het portaal
 • Uitbreiding van de XML exports. De nieuwe exemplaarstatus, plaats en shelfmark velden komen nu ook mee in de export
 • Zoeken op exemplaren via het zoekformulier op het portaal toegevoegd
 • Barcode configuratie pagina toegevoegd aan het administrator gedeelte van het portaal

Versie 5.12

 • Optie toegevoegd om zelf te bepalen of er “exact” of vrij gezocht kan worden op exemplaren
 • Nieuwe tabel opties toegevoegd voor het portaal
 • Rechtenmodel aangepast. Het is nu mogelijk om iemand alleen rechten te geven om exemplaren toe te voegen, aan te passen of te verwijderen maar niet de bibliografische informatie van het record zelf (titel, auteur….)
 • Mogelijkheden toegevoegd om zelf te bepalen welke velden getoond moeten worden in het leenscherm (titel, jaar….)
 • Ondersteuning voor meer attributen als gebruik gemaakt wordt van AD FS / Azure AD

Versie 5.11

 • (Optionele) uitbreiding voor exemplaren toegevoegd. Dit betreffen exemplaarstatus en shelfmark.
 • Uitbreiding REST API voor exemplaren:
  • Verwijder een exemplaar
  • Haal exemplaren op
  • Haal exemplaren per document op
  • Creëer een nieuw exemplaar
 • Exemplaar “controle” functie toegevoegd. Met deze functie kun je zelf aangeven of tekens zoals streepjes en punten toegestaan worden binnen het exemplaarnummer
 • Het verfijnfilter is verbeterd. Het is nu mogelijk om een tweede limiet in te stellen, per veld, voor hoeveel resultaten er getoond moeten worden
 • Reserveer knop toegevoegd aan de zoekresultaten pagina
 • Het is nu mogelijk om zelf in te stellen waar een wachtwoord aan moet voldoen. Dit geldt alleen voor de X-ref cliënt
 • AD FS / Azure AD authenticatie ondersteuning toegevoegd
 • Mogelijkheid om script code toe te voegen aan het header sjabloon toegevoegd
 • Permanente link optie toegevoegd. Het is nu mogelijk om permanente links te genereren voor een detailrecord
 • Het is nu mogelijk om een afwijkend e-mailadres in te stellen voor het versturen van leenaanvragen onafhankelijk van het ingestelde e-mailadres voor de automatische aanmaningen
 • Statistieken pagina toegevoegd
 • Leenmodule in het web toegevoegd
 • Tijdschriftenmodule in het web toegevoegd

Versie 5.10

 • Logging mogelijkheden voor uitgaande e-mails toegevoegd aan het administrator gedeelte van het portaal
 • Logging mogelijkheden voor mutaties in records toegevoegd aan het administrator gedeelte van het portaal
 • Web pagina geschiedenis toegevoegd. Per pagina kan ingesteld worden of er “vorige” versies bijgehouden moeten worden
 • Standaard knop “openen in een nieuw scherm” toegevoegd voor menu items
 • “Zelf leen” optie toegevoegd voor het portaal. Middels deze pagina kunnen geauthentiseerde gebruikers zelf materialen uitlenen
 • Uitbreiding van de REST API voor documenten. Veldbeschrijvingen en codes kunnen nu per catalogus opgehaald worden
 • Print naar PDF optie toevoegde voor de korte en lange titelpresentaties

Versie 5.9

 • Kleurcodes ondersteuning in de resultatenlijst. Gebruikers kunnen zelf persoonlijke markeringen per record aangeven en hier op filteren. Vervolgens kunnen de zoeksets via e-mail verstuurd worden
 • Records “beoordelen”. Gebruikers kunnen zelf een cijfer geven aan een boek en hier op filteren. Ook deze zoeksets kunnen vervolgens via e-mail verstuurd worden
 • Aantekeningen per record. Gebruikers kunnen zelf een aantekening maken bij een record en hier op filteren. De records met een aantekening worden op een aparte pagina samen getoond
 • Attendering op nieuwe records of aangepaste records. Het is mogelijk om een attendering in te stellen en als eindgebruikers periodiek een e-mail te ontvangen voor wijzigingen in de catalogus. Ook is het mogelijk om een zoekfilter hiervoor in te stellen, bijvoorbeeld attendeer alleen op nieuwe titels waarbij de aanwinstencode ingevuld is
 • Nieuw zoekformulier om vooraf bepaalde zoekfilters in te stellen
 • Mogelijkheid toegevoegd om tekst in de X-ref cliënt te arceren
 • Aanmeldformulier met recaptcha mogelijkheid toegevoegd
 • Nieuw soort tabellen toegevoegd voor het portaal. Nieuwe opties zijn bijvoorbeeld alleen mogen kiezen uit een tabel en geen handmatige invoer meer toe staan binnen een veld
 • File hashing met een limiet aan geldigheid toegevoegd
 • CSV import via de browser toegevoegd
 • Eigen gebruikersgegevens kunnen nu door de gebruiker zelf beheerd worden
 • X-ref API uitbreiding voor gebruikers
 • Nieuw RIS rapport toegevoegd
 • PDF viewer toegevoegd. Via deze viewer kunnen PDF bestanden afgeschermd worden van downloaden of printen of kun je inrichten dat een PDF bestand maar door een aantal gebruikers tegelijk geopend kan worden

Versie 5.8

 • Zoekgeschiedenis pagina toegevoegd aan het portaal. Via deze pagina kun je ook zoektermen combineren, Booleaans zoeken en zoekacties herhaald uitvoeren
 • csv export voor zoekresultaten in het portaal toegevoegd
 • Indexeren van webpagina’s optie toegevoegd. Geïndexeerde webpagina’s kunnen vervolgens apart doorzocht worden
 • Eigen zoekformulieren / enquête optie toegevoegd aan het portaal. Hiermee kun je zelf, via X-ref, een enquête opzetten
 • Verfijnpanel toegevoegd aan de zoekresultaten pagina in het portaal
 • Aanpassingen doorgevoerd aan de import routine. Ieder nieuw ingelezen record wordt direct geïndexeerd voordat het volgende record ingelezen wordt
 • Bestanden beheer optie toegevoegd aan het administrator portaal op het web

Versie 5.7

 • Optie toegevoegd om op gebruikersgroep niveau zoekfilters in te stellen
 • Print mogelijkheid aangepast in de X-ref cliënt om meerdere regels te selecteren en te printen
 • Dropdown tabel optie toegevoegd voor het zoekformulier binnen het portaal
 • Autosuggestie optie voor ieder geïndexeerd veld in het zoekformulier binnen het portaal
 • Zogenaamde custom directives toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om zelf standaard onderdelen van X-ref te her programmeren
 • Koppeling tussen YouTube en X-ref. Dit maakt het mogelijk om automatische metadata van YouTube op te slaan als record binnen X-ref
 • Meerdere catalogi ondersteuning voor het portaal

Versie 5.6

 • Boete optie toegevoegd in de leenmodule van de X-ref cliënt
 • Automatische import mogelijkheden toegevoegd voor het importeren van bijvoorbeeld records a.d.h.v. een rss feed
 • Automatische export mogelijkheden toegevoegd om bijvoorbeeld een uitdraai van de catalogus aan te bieden aan een externe partij