Supportdagen volgend jaar online

De gebruikelijke supportdagen, verspreid over het hele land, hebben dit jaar helaas niet kunnen plaatsvinden. Ondertussen zijn wij wel in staat gebleken om met behulp van MS Teams online trainingen en kennissessies te organiseren. Volgend jaar gaan wij meerdere sessies houden waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen algemene sessies, zonder een vast onderwerp, en sessies met een specifiek thema.

De kalender om je in te tekenen voor één of meerdere van deze sessies wordt vanaf januari beschikbaar gesteld. Je hoeft geen supportklant te zijn om deel te nemen aan een sessie.  De eerste sessie zal in februari 2021 plaatsvinden.

Voorbeelden van thema’s zijn:

  • X-ref web beheer
  • Eigen deelcollecties voor de organisatie (eigen content) opzetten
  • Inspiratie netwerk, hoe doen anderen het?